NÁSTUPNÍ MÍSTA A SVOZOVÉ TRASY

Hlavním nástupní místem pro zájezdy je Blansko, pokud není u daného zájezdu uvedeno jinak. Ostatní nástupní místa mohou být řešena svozovými/rozvozovými prostředky, např. mikrobus, osobní automobil či autobusy Student Agency, Flexi Bus, nebo vlaky ČD. V případě, že na dané svozové trase je méně než 6 osob, vyhrazuje si CK právo daný svoz zrušit.

Cestující z ostatních svozových míst musí počítat s možností přestupu a případnou čekací dobou.

CK upozorňuje na možnost vzniku zpoždění při přepravě, neručí za něj a cestujícímu nevzniká nárok na náhradu za případné vzniklé škody.

 

HLAVNÍ NÁSTUPNÍ MÍSTA CENA/OSOBA

BLANSKO – hlavní vlakové nádraží bez příplatku

BRNO – parkoviště Student Agency bez příplatku

(naproti hotelu Grand)

 

OSTATNÍ NÁSTUPNÍ MÍSTA CENA/OSOBA

TRUTNOV – hlavní nádraží individuální dle počtu osob

BOSKOVICE – park. Za hotelem 100 Kč

Zlatá růže

PRAHA – Florenc 450 Kč

OLOMOUC – autobusové nádraží 220 Kč

OSTRAVA – autobusové nádraží 450 Kč

BRATISLAVA – Petržalka 270 Kč/10 euro

(uvedené ceny platí i za zpáteční jízdenky)